IELTS

NYS’DE IELTS FARKI

Temelde Akademik ve Genel Eğitim olarak ikiye ayrılan IELTS; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.

  • Öğrencimizi, dört dil becerisine de aynı önemi veren uzman ve uluslararası sertifikalı eğitimcilerimizle, tüm konularda detaylı bir çalışma ile sınava hazırlıyoruz.
  • Ders programını hazırlarken bireysel öğrenme metodunuzöğrenme farklılıklarınızİngilizce bilginizihtiyaç ve hedefleriniz gibi sınav başarınızı etkileyecek faktörleri belirliyoruz.
  • Sınavda başarı amaçlı kurgulanan ders içeriklerinde sınava hazırlık yöntemlerini, test ve soru tiplerine özel taktikleri, geçmiş dönemlerde çıkmış soru tiplerini incelenerek, öğrencimizin IELTS sınavında başarı kazanmasını hedefliyoruz.
  • NYS olarak IELTS sınavına özel geliştirdiğimiz program 2+2 Eğitim Sistemi ile öğrencilerin iki yönlü olarak sınava hazırlanmasını sağlıyoruz.
  • NYS olarak iletişimsel metot doğrultusunda öğrencilerimize sözlü ve yazılı olarak sınav esnasında fikirlerini organize etmeyi öğretiyoruz.
  • IELTS eğitimi pre-intermediate ve intermediate seviyelerinden başlamaktadır.