Kullanım Sözleşmesi

Aşağıda dikkatinize sunduğumuz Hizmet Kabul Şartlarını sizlere sunduğumuz hizmetleri kullanmağa başlamadan önce dikkatle okuyunuz. AYKO tarafından sunulan hizmetlerin kullanılmağa başlanması bu koşulları okuyup anladığınızı ve onları kabul ettiğinizi gösterir. Böylece aşağıda belirtilen kurallara aykırı davranışlardan hasıl olacak hukuki ve cezai sorumluluklardan kullanıcının mesul olacağı kullanıcı tarafından peşinen kabul edilmiş oluyor.

Bu koşulları kabul etmiyen kullanıcı siteye giremez ve verilen hizmetlerden faydalanamaz.

AYKO Telif haklarına ve fikri haklarla ilgili kanunlara saygılıdır ve bunlara uymaktadır. AYKO sunduğu hizmetlerden faydalanan gerçek ve tüzel kişlerden de aynı tutumu beklemektedir. Bu tutumu göstermiyen kullanıcılar AYKO’nun sunduğu hizmetlerden faydalanamazlar. AYKO’nun sunduğu hizmetler, isim hakkı dahil, ve bu hizmetlerle ilgili veya ilgisiz hazırladığı döküman, program ve program içerikleri ile ilgili yazılara (script) ait her türlü hakları saklıdır. Site içindeki ve dışındaki hiç bir sayfa döküman, tasarım, grafik, tasarım unsurları v.s. AYKO’dan yazılı izin alınmadan  kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, taşınamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Aşağıda sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, ve bunlarlada sınırlı olmayıp AYKO’nun sunduğu hizmetlerin usulüne göre kullanılmasından kullanıcı bizzat kendisi sorumludur. Kullanıcının aşağıda belirtilen şartlara uymadığının ortaya çıkması halinde, kullanıcının bu hizmetlerden yararlanma hakkı AYKO tarafından kısıtlanabilir veya durdurulabilir.

HİZMET KABUL ŞARTLARI

1- AYKO’nun Teknik arıza veya aksaklık gibi her hangi bir sebep ve/veya  mazeret bildirmeden verdiği eğitim hizmetini durdurması veya ara vermesi halinde öğrenci adayı İş bu sözleşme ve sözleşmede bahsi geçen konulara geçerli itirazda bulunabilir.
2-Öğrenci Adayının dil bilgisi seviyesi her gün saat 08:00 – 19:00 arasında 5-10 dakikalık ücretsiz sözlü seviye belirleme sınavı ile belirlenecektir. AYKO çalışanları Öğrenci Adayı ile temasa geçerek veya Öğrenci Adayının talebi üzerine seviye belirleme sınavı organize ederek Öğrenci Adayına bildirecektir. Sınav sonucu AYKO çalışanları tarafından Öğrenci adayına yazılı veya sözlü olarak iletilecektir. Öğrenci Adayının ihtiyaç analizi yapılarak eğitim programı hazırlanacaktır.
3– Öğrencinin dil eğitimi sırasında AYKO’nun dil öğretmenleri veya yönetimde görevli olan kişiler kişisel bilgilerini öğrenci  ile paylaşmazlar.
4-Eğitim sırasında Öğrenci ve AYKO terbiye ve genel ahlak kurallarına uymak zorundadır. Öğrencinin AYKO öğretmenleri ve çalışanlarına her hangi bir baskı uygulaması,  üslup bozukluğu, iyiniyet ve ahlak kurallarına uygun olmayan hareketlerde bulunması veya konuşmalarında siyasi, dini içerikli propaganda konularına girmesi halinde AYKO iş bu uzaktan mesafeli sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
5-Öğrenci herhangi bir sebep ve mazeret bildirmeden üst üste 5 gün eğitim aramalarına cevap vermediği veya eğitime katılmadığı takdirde AYKO vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.
6-AYKO öğrenciye yazılı ve sözlü herhangi bir bildirim yapmadan kendiliğinden öğretmen değiştirme hakkına sahiptir. Öğretmen rahatsızlıklığı ve benzeri durumlarda yedek öğretmenlerle derslere devam edilir. Bu gibi durumlarda ders telafisi veya ders ertelenmesi yapılmaz.
7- Sözleşme imzalandığı tarihte Öğrenci Adayı bireysel hizmet bedelini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Öğrenci Adayı bireysel hizmet bedelini ödediğinde AYKO’ nun öğrencisi olur. Öğrenci birden fazla aylık hizmet alması halinde takip eden aylarda aylık süre sonunda 2 iş günü içerisinde aylık hizmet bedelini ödenmediği takdirde AYKO eğitim hizmetini tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir. Öğrencilere gönderilecek, fatura vs. belgeler ilgili evrak, bedeli öğrenci tarafından ödenmek üzere, kargo ile gönderilir.
8-Eğitim hizmeti mobile (cep) telefonu ve internet üzerinden verileceğinden öğrenci kişisel telefon ve internet bilgilerini AYKO’ya vermekle zorunludur. Öğrenci kişisel hizmet aldığı iletişim bilgilerini    (cep telefonu-mail) hizmet süresince değiştirmek hakkına sahiptir. Ancak bu değişikliği AYKO yetkilisine engeç bir hafta içinde bildirmek mecburiyetindedir. Öğrencinin iletişim bilgilerini AYKO ya bildirmemesi veya geç bildirmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencinin iletişim bilgilerini geç bildirmesin doğan ders kaybını AYKO telafi etmez.
9-Öğrenci satın aldığı hizmet paketi değişikliği veya süre değişikliği talebinde bulunamaz. Öğrencinin satın aldığı hizmet paketi veya paket süresi değiştirilemez.
10-Öğrenci derslerini başka bir kişiye devredemez. Öğrencinin böyle bir talepte bulunması halinde bu talep AYKO tarafından otomatik olarak reddedilecektir.
11-Öğrenci eğitim saatinde telefona cevap vermek veya internetin başında bulunmak mecburiyetindedir. Öğrencinin eğitim saatinde telefonuna cevap vermemesi veya internetin başında bulunmaması halinde öğrenci 3 defa daha aranır. Öğrencinin telefonuna cevap vermemesi halinde o günkü dersi yapılmış kabul edilir ve bu süre diğer günlere eklenmez.
12- Öğrenci dersini sadece 6 aylık eğitim sürecinde ve sadece 1 kere maksimum 1 ay dondurulabilir. Ders dondurma işlemi de talep edilen sürenin 5 ders gününü geçmesi halinde AYKO öğretmen ve ders saati garantisi vermez. Ayrıca öğrenci ders dondurma süresinin toplamda 2 ayı aşması halinde AYKO öğrencinin derslerini iptal etme hakkına sahiptir. 
13- Öğrenci 3 aylık eğitim süreci içinde bir kere ve en fazla 15 gün; 6 aylık Eğitim süresi içinde iki kere ile sınırlı olmak üzere 30 gün ders erteleyebilir. AYKO belirtilen bu süreler ve sayılar üzerinde ders ertelemesi yapmaz. Bu durumda Ayko öğretmen ve ders saati garantisi vermez. Bu şartlar haricinde AYKO öğrenciye derslerini vermeme hakkına sahiptir.
14-AYKOyapılan sözleşmeler gereği öğretmenlerin cinsiyet bilgisi hariç herhangi şahsi bilgi (ad soyad, yaş, etnik köken, üniveriste vb) öğrencilerle paylaşmamaktadır. AYKO öğretmen değişikliği yapma hakkını saklı tutar. AYKO Öğretmenlerle ve öğrencilerle ilgili özlük bilgileri ile ilgili bilgilerden dolayı doğacak ihtilaflardan kesinlikle sorumlu tutulamaz, sorumluluk kabul etmez.
15– Ayko öğrencinin satın aldığı eğitim aralığında bulunan resmi tatil, özel günler sebebiyle oluşan tatil durumlarında ders vermeyi, öğrencilere aylık belirli gün sayısı ve kur sayısı taahhüt etmez.
16-Derslerine henüz başlamamış olan, aktif olarak devam eden veya derslerini tamamlamış öğrenciler yönlendirdikleri ve 3 veya 6 aylık eğitimlere kayıt olup ödeme işlemleri tamamlanan her öğrenci için %10 referans indirimi kazanırlar. Kazanılan referans indirimleri sadece öğrencinin kendisinin kayıt olup satın aldığı yeni eğitim paket alımlarında kulanılabilir. Öğrenci birikmiş referans indirimleri ile yeni paket alımının sadece %70’ni ödeyebilir. %70 ödemeden sonra kalan bakiye bir sonraki kayıt ve paket alımında kullanılabilir. Öğrencinin referans indirimleri nakde çevrilemez ve başkalarına devredilemez. Refenras indirimini kullanan öğrenci diğer kampanyalardan faydalanamaz.
17AYKO Eğitim paketlerini aylık olarak sunar. Satın alınan eğitim paketleri bir sonraki ayın başlangıç
tarihinden bir gün önce biter. Öğrencilerin satın aldığı eğitim paketinin dini veya milli bayram tatillerine rast gelmesi halinde tatil günlerinde ders verilmez. Ayko bu günleri daha sonra verilecek eğitimlerle telafi etmez.
18– AYKO, İngilizceyi Konuşarak Öğren eğitim programında ve kullanım sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.