Kayıt Ol

  • Şifreniz güvenlik amacıyla en az 12 karakter uzunluğunda olmalıdır. Güçlü hale getirmek için büyük-küçük harf, numara, ve bunlara benzer semboller kullanın ! " ? $ % ^ & )

TOEIC

Admin bar avatarTeacher Category
Review
toeic

TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEIC ETS tarafından geliştirilen ve uygulanan ve İş İngilizcesini ölçen bir testtir. Günümüzde 90 ülkede 9000’den fazla organizasyonda farklı amaçlarla uygulanmaktadır; öğrencileri global iş pazarına hazırlamak, yüksek potansiyelli öğrencileri işe almak, İngilizce seviyelerini doğru olarak ölçmek ve öğrencilerin gelişimlerini izlemek gibi. Bu organizasyonlar arasında oteller, hastaneler, restoranlar, toplantı ve spor organizasyon şirketleri, uluslararası şirketler, ticaret odaları ve endüstriler bulunmaktadır.

 

TOEIC iki farklı modülde uygulanabilir:

  1. Listening & Reading
  2. Speaking & Writing

 

 

Listening & Reading Testi:  İş İngilizcesi teması içinde okuma ve dinleme becerilerini ölçer.  Kurumsal gelişim, yemek, eğlence, seyahat, bütçe, finans, iş, sağlık, insan kaynakları, mülkiyet, ofis, üretim, satın alma ve teknik alanlar gibi gerçek hayatta karşılaşılan konulara dayanır.

 

Hem yazılı hem online olarak alınabilir ve çoktan seçmeli bir testtir.

 

Listening – 100 soru 45 dakika

Reading – 100 soru 75 dakika

 

Listening: 4 bölümden oluşur, soru türleri tabloda gösterilmiştir. Diyalog ve sorular sadece bir kez dinlenebilir.

 

1. Bölüm

10 soru

Fotoğraflar

Bu bölümdeki her soru için soru kitapçığındaki bir resimle ilgili dinlenen 4 cümle arasından resimde gördüğünüz şeyi en iyi tanımlayan cümleyi seçmelisiniz. 

2. Bölüm

30 soru

Soru-cevap

Dinlenen bir soru ya da cümleye verilen üç cevap arasından en uygunu seçilir.

3. Bölüm

30 soru (10 diyalog herbiri 3 soru)

Diyaloglar

İki kişinin diyaloğu dinlenir ve her diyalogda konuşmacının ne söylediği ile ilgili üç soruya cevap verilir. 

4. Bölüm

30 soru (10 konuşma herbiri 3 soru)

Kısa konuşmalar
TOPLAM 100 soru

 

 

 

Reading: 4 bölümden oluşur. Soru türleri tabloda gösterildiği gibi; cümle tamamlama, verilen cümlede hata bulma, okuduğunu anlama gibi bölümlerden oluşur.

 

5. Bölüm Cümle tamamlama 40 soru
6. Bölüm Metin tamamlama 12 soru
7. Bölüm Tek-pasaj 28 soru (7-10 metin; herbiri için 2-5 soru)
8. Bölüm Çiftli-pasaj 20 soru (4 çiftli metin; her çifti için 5 soru)
TOPLAM 100 soru

 

 

Speaking & Writing Testi: İş İngilizcesi teması içinde konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Online bir testtir. Speaking & Writing olarak alınabildiği gibi Speaking testi tek başına da alınabilir.

 

Speaking – 11 soru 20 dakika

Speaking & Writing – Speaking; 11 soru 20 dakika + Writing; 8 soru 60 dakika

 

Speaking: Soru türleri ve değerlendirme kriterleri tabloda gösterilmiştir.

 

Soru Görev Değerlendirme Kriteri
1 – 2 Sesli metin okuma

45 saniye hazırlık 45 saniye okuma

Telaffuz

Tonlama ve vurgu

3 Bir resim tanımlama

30 saniye hazırlık 45 saniye cevaplama

Yukarıdakilerin hepsi ve

Gramer

Kelime

Tutarlılık

4 – 6 Sorulara cevap verme

Hazırlık süresi yok

4. ve 5. sorular 15 saniye

6. soru 30 saniye

Yukarıdakilerin hepsi ve

İçeriğin uygunluğu

İçeriğin tamamlanması

7 – 9 Verilen bilgiye göre sorulara cevap verme

30 saniye hazırlık

7. ve 8. sorular 15 saniye

9. soru 30 saniye

Yukarıdakilerin hepsi
10 Çözüm üretme

30 saniye hazırlık 60 saniye cevaplama

Yukarıdakilerin hepsi
11 Fikir belirtme

15 saniye hazırlık 60 saniye cevaplama

Yukarıdakilerin hepsi

 

Soru türleri açıklaması;

Her soru için sorunun nasıl cevaplanacağını gösteren bir talimat ekranda görülür. Aday bu talimatları okur ve aynı zamanda dinler. Böylece soruyu nasıl ve ne kadar sürede cevaplaması gerektiğini bilir.

1 ve 2. sorularda ekranda bir metin bulunur. Metni sessizce okuyup prova yapması için 45 saniye süre verilir. Bu süre tamamlanınca aday metni sesli olarak mikrofona okur. Sesli okuması için de 45 saniyesi vardır. Bu bölüm puanlanırken adayın metni okurken telaffuzu, tonlaması ve kullandığı vurgular değerlendirilir.

  1. soruda ekranda bir resim gösterilir. Adayın resimde gördüklerini detaylıca anlatması beklenir. Hazırlanması için 30 saniye ve cevaplaması için de 45 saniye süresi vardır. Bu anlatım sırasında adayın kullandığı gramer, kelime ve ifadesindeki tutarlılığa bağlı olarak puanlama yapılır.

4., 5. ve 6. sorular için ekranda sadece bir tane konu gözükür. Üç soru da bu aynı konuyla ilgilidir ancak soruların hepsi aynı anda ekranda gözükmez. Önce 4. soru ekranda gözükür, aynı zamanda aday soruyu dinler. Sorunun okunması tamamlandığında aday bir “bip” sesi duyar ve soruyu 15 saniyede cevaplar.  Hiçbir soru için adaya hazırlık süresi verilmez. Ardından 5. soru ekranda gözükür, aynı zamanda aday soruyu dinler. Sorunun okunması tamamlandığında aday bir “bip” sesi duyar ve soruyu 15 saniyede cevaplar.  Son olarak 6. soru ekranda belirir ve yine sesli olarak okunur. Yine “bip” sesinin ardından aday soruyu cevaplar. Bu soruyu cevaplama süresi 30 saniyedir.

Bu sorularda puanlama yapılırken daha önceki sorularda belirtilen kriterlerin tümü dikkate alınır;  adayın metni okurken telaffuzu, tonlaması ve kullandığı vurgular, gramer yapıları, kelime hazinesi, ifadesindeki tutarlılık ve bunlara ek olarak verdiği cevapların uygunluğu ve sorularla bağlantıları gibi.

7., 8. ve 9. sorular için genellikle bir aktivite programıyla ilgilidir. Bu plan ekranda belirdikten sonra adaya hazırlanması için 30 saniye süre verilir. Ardından aday bir telefon konuşması duyar. Telefondaki kişi ekranda beliren programla ilgili sorular sorar. Aday ilk sorudan sonra bir “bip” sesi duyar ve sanki o arayan kişiyle gerçekten telefonda konuşuyormuş gibi sorusuna 15 saniyede cevap vermesi beklenir. Sonra telefondaki kişi 2. soruyu sorar ve yine bir “bip” sesinin ardından aday 15 saniyede soruyu cevaplar. Son olarak 3. soru gelir ve adayın bu son soruyu cevaplamak için 30 saniye süresi vardır.

Bu soruların puanlaması adayın konuşurken kullandığı telaffuz, tonlama, vurgular, gramer yapıları, kelime hazinesi, ifadesindeki tutarlılık, verdiği cevapların uygunluğu ve sorularla bağlantılarına göre yapılır.

  1. soruda aday yine telefonda bir problemden bahseden bir kişiyi dinler. Bu teleefon mesajı 30-46 saniye sürer. Mesaj bittiğinde vereceği cevabı hazırlaması için 30 saniye hazırlık süresi vardır. Bu süre tamamlanınca 60 saniyede de cevaplar. Cevaplarken telefondaki kişiyle bir yönden empati kurması ve sorunu anladığına ve nasıl çözeceğine dair bilgiler vermesi beklenir.
  2. sorunun puanlaması adayın konuşurken kullandığı telaffuz, tonlama ve vurgular, gramer yapıları, kelime hazinesi, ifadesindeki tutarlılık, verdiği cevabın uygunluğu ve konuyla bağlantısına göre yapılır.
  3. soru Speaking bölümünün son sorusudur. Bu soruda adaydan bir konuyla ilgili fikir belirtmesi istenir. Fikrini belirtirken örneklerle desteklemelidir. Hazırlanması için 15 cevaplamak için de 60 saniyesi vardır. Telaffuz, tonlama ve vurgular, gramer yapıları, kelime hazinesi, ifadesindeki tutarlılık, verdiği cevabının konuya uygunluğu ve bağlantısına göre puan alır.

 

 

 

 

 

 

Writing: Soru türleri ve değerlendirme kriterleri tabloda gösterilmiştir.

 

Soru Görev Değerlendirme Kriteri
1 – 5 Bir resimle ilgili bir cümle yazmak

5 soru için 8 dakika

Gramer

Cümlelerin resimlere uyumu

6 – 7 Yazılı bir isteğe cevap

2 soru için 10 dakika

Cümlelerin kalite ve çeşitliliği

Kelime

Organizasyon

8 Fikir kompozisyonu Fikrinizin sebep ve/veya örneklerle desteklenip desteklenmediği

Gramer

Kelime

Organizasyon

 

Soru türleri açıklaması;

Her soru için sorunun nasıl cevaplanacağını gösteren bir talimat ekranda görülür. Aday bu talimatları okur ve aynı zamanda dinler. Böylece soruyu nasıl ve ne kadar sürede cevaplaması gerektiğini bilir.

1 – 5 sorularda ekranda bir resim ve resmin altında iki kelime bulunur. Aday o iki kelimeyi kullanarak resimde gördüğünü ekranda gösterilen bölgeye yazar. Kelimeleri istediği sırada kullanabilir ve formunu değiştirebilir.  5 soru için toplam 8 dakikası vardır.

5 soruda da tanımlamayı yaparken kullandığı gramer yapıları ve cümlelerinin resimlere uyumu ve bağlantısına göre puan alır.

6 ve 7. sorularda her soru için ekranda gözüken birer tane e-mail mesajını okur. Her ikisi için de okuduğu mesaja istinaden en az iki istekte bulunması istenir. 2 soru için verilen süre toplam 10 dakikadır.

Bu soruların puanlaması adayın yazarken kullandığı cümlelerin kalite ve çeşitliliği, kelime hazinesi ve yazının genel yapısı değerlendirilerek yapılır.

  1. soruda adaydan bir fikir kompozisyonu yazması istenir. Bu soru aynı zamanda Writing bölümünün son sorusudur. Aday verilen konuyla ilgili fikrini sebep ve örneklerle desteklemelidir. Aynı zamanda kullandığı gramer yapıları, kelime çeşitliliği ve kompozisyonun yapısına göre değerlendirilir.

 

 

 

PUANLAMA:

 

TOEIC test puanları verdiğiniz doğru cevap sayısına göre belirlenir.  Yanlış cevapların doğruları götürmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Listening ve Reading bölümlerindeki her doğru cevap, 5 ile 495 arasındaki bir tabloya aktarılır.  Speaking ve Writing bölümlerindeki puanlar ise 0 ile 200 arasındadır.  Test puanları 2 yıl  geçerlidir.

 

Listening

Level

Skor Tanımı
400 * verilen cevaplar dolaylı olsa da veya tahmin edilmesi kolay olmasa da çok fazla kelime kullanılarak yapılan kısa konuşmalardaki anafikri anlayabilir

* zor kelimeler ya da karmaşık yapılar kullanılarak yapılan kısa konuşmalardaki detayları anlayabilir

300 * kullanılan kelimeler zor olmadığında veya bilgi tekrar edildiğinde kısa konuşmalardaki anafikri anlayabilir

* uzun konuşmalardaki bilgi tekrarlandığında, özellikle istenilen bilgi cümle başı veya sonundaysa detayları anlayabilir

200 * fotoğrafla verilen mesajı kısa tanımlar şeklinde anlayabilir

* konuşmalardaki bilgi sürekli tekrar edildiğinde ve kolay kelimeler kullanıldığında bazen anafikri anlayabilir

* uzun konuşmalarda istenilen bilgi konuşmanın başında ve sonundaysa ve duyulan metindeki kelimelerle eşleşiyorsa anlayabilir

 

 

 

 

Reading

Level

Skor Tanımı
450 * yazılı bir metnin anafikri ve detaylarıyla ilgili çıkarım yapabilir, eşanlamlı kelimeler kullanılsa da metnin anlamını anlayabilir

* birbiriyle bağlantılı iki metin arasındaki bilgileri benzerlikleri yönünden değerlendirebilir

* çok fazla sayıda kelimeleri, deyimleri ve karmaşık gramer yapılarını anlayabilir ve birbirine anlam bakımından yakın kelimelerin kullanım alanlarını ayırdedebilir

350 * yazılı bir metnin anafikrini anlayabilir, detaylarla ilgili çıkarım yapabilir,  eşanlamlı kelimeler kullanılsa da metnin anlamını anlayabilir

* kullanılan kelime ve gramer yapıları zor da olsa, metnin küçük bir kısmıyla ilgili bilgi eşleştirmesi yapabilir

* metnin içindeki zor kelimeleri metnin konusuna bağlayarak bazen anlayabilse de, genellikle  orta-zorlukta kelimeleri anlayabilir

* kurallı, karmaşık, zor ve çok sıklıkla kullanılmayan gramer yapılarını anlayabilir

250 * kısa bir metinle ilgili basit çıkarımlar yapabilir ve metinde kullanılan dil istenilen bilgiyle eşleştiği sürece doğru cevabı verebilir

* bir-iki cümledeki bilgiler arasında bağlantı kurabilir, çoğunlukla kolay kelimeleri, bazen de orta zorluktakileri anlayabilir

* kurallı gramer yapılarını anlayabilir, içlerinde zor kelimeler kullanılarak oluşturulmuş olanlar varsa bile doğru olanı seçebilir

150 * çok fazla okuma gerektirmeyen bir durumda ve metindeki dil istenilen bilgideki dille eşleşiyorsa somut bir soruya doğru cevabı seçebilir

* kolay kelimeleri, deyimleri, çok fazla kullanılan ve kurallı dayalı gramer yapılarını çok fazla okuma gerektirmeyen durumlarda anlayabilir

 

 

 

 

 

 

Writing

Scaled Score

Writing

Proficiency Level

Skor Tanımları
0-30 1 * TOEIC Writing testinin bir ya da birden fazla kısmını cevapsız bırakmışlardır

* bu seviyedekilerin testteki talimatları ve soruları anlamak için Reading becerilerini geliştirmeleri gerekir

40 2 * direkt olarak bir fikir belirtmek için kabiliyetleri sınırlıdır

*  fikirlerini belirtmede geliştirilmemişlik ve organizasyonsuzluk gösterirler

* çok kısa, detaysız ve uygunsuz olup, ciddi ve sıklıkla gramer hataları ve yanlış kelime seçimleri içerir

* bu seviyede testi alanlar direkt bir bilgi veremezler, zayıflıkları genellikle önemli bilgiyi içermemek, fikirler arasında bağlantısızlık, çok sık gramer hatalarıyla yanlış kelime seçimleri olup gramer olarak doğru cümleler üretemezler

50-60 3 * direkt olarak bir fikir belirtmek için kabiliyetleri sınırlıdır

* fikirlerini belirtmede geliştirilmemişlik ve organizasyonsuzluk gösterirler

* çok kısa, detaysız ve uygunsuz olup, ciddi ve sıklıkla gramer hataları ve yanlış kelime seçimleri içerir

* bu seviyedekilerin gramer olarak doğru cümle kurma kabiliyeti vardır fakat tutarsızdır

70-80 4 * direkt olarak bir fikir belirtebilirler ancak iletişimleri sınırlıdır

* bir fikir belirtirken iletişimleriyle çatışacak belirli zayıflıklar oluşur, yeterli örneklemeler ve sebeplerle bunu destekleyemez

* fikirlerin organizasyonu ve birbiriyle bağlantısı yetersiz, geliştirilmemiş ve ciddi gramer hataları ve yanlış kelime seçimleri içerir

90-100 5 * fikirlerini direkt olarak belirtmede kısmen başarılı ancak bir fikri sebepler gösterip örnekler vererek savunurken çoğunlukla başarısızdırlar

*  fikirlerini belirtirken verdikleri mesaj önemli bilgileri içermekten uzak olup kısmen anlaşılamayabilir

* bir fikir belirtirken onu savunacak yeterli örneklemeler, açıklamalar veya detaylar kullanamazlar ya da kullansalar da uygun değildir

* fikirlerin organizasyonu ve birbiriyle bağlantısı yetersiz, geliştirilmemiş ve ciddi gramer hataları ve yanlış kelime seçimleri içerir

110-130 6 *  fikirlerini etkili, akıcı, direkt olarak sebepler, örnekler ve açıklamalarla destekleyebilir

* fikirlerini belirtirken verdikleri mesaj önemli bilgileri içermekten uzak olup kısmen anlaşılamayabilir

*  fikirlerini belirtirken yazıları uygun fikirler ve biraz desteklenme gösterse de anafikirlerin geliştirilmesinde yeterli destekleme yoktur,  değinilen noktalarda net olmayan bağlantılar ve yanlış kelime ve gramer yapıları kullanımına rastlanır

140-160 7 *  fikirlerini etkili, akıcı, direkt olarak sebepler, örnekler ve açıklamalarla destekleyebilir

* fikirlerini belirtirken yazıları uygun fikirler ve biraz desteklenme gösterse de anafikirlerin geliştirilmesinde yeterli destekleme yoktur, değinilen noktalarda net olmayan bağlantılar ve yanlış kelime ve gramer yapıları kullanımına rastlanır

170-190 8 *  fikirlerini etkili, akıcı, direkt olarak sebepler, örnekler ve açıklamalarla destekleyebilir

* fikrini desteklemek için sebepler, örnekler ve açıklamalar yaparken genellikle yazıları iyi organize edilmiş ve uygun kelimeler kullanılsa da nadiren gereksiz tekrarlara rastlanabilir

200 9 * fikirlerini etkili, akıcı, direkt olarak sebepler, örnekler ve açıklamalarla destekleyebilir

* yazıları iyi yapılandırılmış ve farklı gramer yapıları ve kelimelerle zenginleştirilmiştir

 

 

 

 

 

Speaking

Scaled Score

Speaking

Proficiency Level

Skor Tanımları
0-30 1 * TOEIC Speaking testinin belirli bir kısmını cevapsız bırakmışlardır

* bu seviyedekilerin testteki talimatları ve soruları anlayacak Listening ve Reading becerileri gelişmemiş olabilir

40-50 2 * bir fikir belirtip bunu savunamazlar, karmaşık sorulara ya cevap vermezler ya da verdikleri cevap uygun değildir

* sorulara cevap ya da basit bilgi vermek gibi rutin sosyal ve mesleki etkileşimlerde bulunurken anlaşılmaları zordur

60-70 3 * zorlukla da olsa bir fikir belirtebilir fakat bunu savunamazlar, karmaşık bir soruya verdikleri herhangi bir cevap oldukça sınırlıdır

* basit tanımlarda bulunurken yetersiz kelime ve gramer yapıları kullanırlar

80-100 4 * bir fikir belirtmek veya karmaşık bir soruya cevap vermek isterkenki çabaları başarısızdır, cevapları bir cümle veya cümlenin bir kısmıyla sınırlı olabilir

* çoğunlukla sorulan soruya cevap ya da temel bilgiler veremezler

110-120 5 * bir fikir belirtmedeki ve sorulan karmaşık bir soruya verdikleri cevaptaki başarıları sınırlıdır

* kullandıkları dil ve kelimeler belirsiz, yanlış, tekrarlı, uzun süreli duraklayarak, fikirlerini belirtmede ve fikirler arası bağlantılarda sınırlıdır

130-150 6 *  fikirlerini etkili bir şekilde belirtip karmaşık sorulara yine etkili bir şekilde cevap verebilseler de bazen dinleyici anlamakta zorluk çekebilir

* yanlış telaffuz veya uygunsuz tonlamaya, ya da gramer hatalarına rastlanabilir, kullanılan kelimeler de sınırlıdır

* temel sorulara cevap verebilirler ancak bazen verdikleri cevaplar anlaşılmayabilir

160-180 7 * işyerine bağlantılı ve uygun hitapta bulunabilirler

* fikirlerini etkili bir şekilde belirtip karmaşık sorulara yine etkili bir şekilde cevap verebilirler

*   telaffuzda, tonlamada hatta kelime seçiminde  zorluk, karmaşık gramer yapılarında ufak hatalar gösterse de mesajı engelleyecek kadar değildir

190-200 8 * işyerine bağlantılı sürekli ve uygun bilgi verebilirler

* fikirlerini belirtirkenki konuşmaları son derece anlaşılabilir olup temel kelime ve karmaşık gramer yapılarını kullanımları, telaffuzları ve tonlamaları oldukça iyi ve yeterlidir

 

Bize Ulaşın

Curriculum is empty
0.0
0 Ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
#iguru_soc_icon_wrap_5feaf780bb162 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_5feaf780bb162 a:hover{ background: transparent; border-color: #ef4234; }#iguru_soc_icon_wrap_5feaf780bb162 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_5feaf780bb162 a:hover{ color: #ffffff; }