KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Aşağıda dikkatinize sunduğumuz Hizmet Kabul Şartlarını sizlere sunduğumuz hizmetleri kullanmağa başlamadan önce dikkatle okuyunuz. AYKO tarafından sunulan hizmetlerin kullanılmağa başlanması bu koşulları okuyup anladığınızı ve onları kabul ettiğinizi gösterir. Böylece aşağıda belirtilen kurallara aykırı davranışlardan hasıl olacak hukuki ve cezai sorumluluklardan kullanıcının mesul olacağı kullanıcı tarafından peşinen kabul edilmiş oluyor.

Bu koşulları kabul etmiyen kullanıcı siteye giremez ve verilen hizmetlerden faydalanamaz.

AYKO Telif haklarına ve fikri haklarla ilgili kanunlara saygılıdır ve bunlara uymaktadır. AYKO sunduğu hizmetlerden faydalanan gerçek ve tüzel kişlerden de aynı tutumu beklemektedir. Bu tutumu göstermiyen kullanıcılar AYKO’nun sunduğu hizmetlerden faydalanamazlar. AYKO’nun sunduğu hizmetler, isim hakkı dahil, ve bu hizmetlerle ilgili veya ilgisiz hazırladığı döküman, program ve program içerikleri ile ilgili yazılara (script) ait her türlü hakları saklıdır. Site içindeki ve dışındaki hiç bir sayfa döküman, tasarım, grafik, tasarım unsurları v.s. AYKO’dan yazılı izin alınmadan  kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, taşınamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Aşağıda sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, ve bunlarlada sınırlı olmayıp AYKO’nun sunduğu hizmetlerin usulüne göre kullanılmasından kullanıcı bizzat kendisi sorumludur. Kullanıcının aşağıda belirtilen şartlara uymadığının ortaya çıkması halinde, kullanıcının bu hizmetlerden yararlanma hakkı AYKO tarafından kısıtlanabilir veya durdurulabilir.

HİZMET KABUL ŞARTLARI

1- AYKO’nun Teknik arıza veya aksaklık gibi her hangi bir sebep ve/veya  mazeret bildirmeden verdiği eğitim hizmetini durdurması veya ara vermesi halinde öğrenci adayı İş bu sözleşme ve sözleşmede bahsi geçen konulara geçerli itirazda bulunabilir.
2-Öğrenci Adayının dil bilgisi seviyesi her gün saat 08:00 – 19:00 arasında 5-10 dakikalık ücretsiz sözlü seviye belirleme sınavı ile belirlenecektir. AYKO çalışanları Öğrenci Adayı ile temasa geçerek veya Öğrenci Adayının talebi üzerine seviye belirleme sınavı organize ederek Öğrenci Adayına bildirecektir. Sınav sonucu AYKO çalışanları tarafından Öğrenci adayına yazılı veya sözlü olarak iletilecektir. Öğrenci Adayının ihtiyaç analizi yapılarak eğitim programı hazırlanacaktır.
3- Öğrencinin dil eğitimi sırasında AYKO’nun dil öğretmenleri veya yönetimde görevli olan kişiler kişisel bilgilerini öğrenci  ile paylaşmazlar.
4-Eğitim sırasında Öğrenci ve AYKO terbiye ve genel ahlak kurallarına uymak zorundadır. Öğrencinin AYKO öğretmenleri ve çalışanlarına her hangi bir baskı uygulaması,  üslup bozukluğu, iyiniyet ve ahlak kurallarına uygun olmayan hareketlerde bulunması veya konuşmalarında siyasi, dini içerikli propaganda konularına girmesi halinde AYKO iş bu uzaktan mesafeli sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
5-Öğrenci herhangi bir sebep ve mazeret bildirmeden üst üste 5 gün eğitim aramalarına cevap vermediği veya eğitime katılmadığı takdirde AYKO vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.
6-AYKO öğrenciye yazılı ve sözlü herhangi bir bildirim yapmadan kendiliğinden öğretmen değiştirme hakkına sahiptir. Öğretmen rahatsızlıklığı ve benzeri durumlarda yedek öğretmenlerle derslere devam edilir. Bu gibi durumlarda ders telafisi veya ders ertelenmesi yapılmaz.
7- Sözleşme imzalandığı tarihte Öğrenci Adayı bireysel hizmet bedelini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Öğrenci Adayı bireysel hizmet bedelini ödediğinde AYKO’ nun öğrencisi olur. Öğrenci birden fazla aylık hizmet alması halinde takip eden aylarda aylık süre sonunda 2 iş günü içerisinde aylık hizmet bedelini ödenmediği takdirde AYKO eğitim hizmetini tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir. Öğrencilere gönderilecek, fatura vs. belgeler ilgili evrak, bedeli öğrenci tarafından ödenmek üzere, kargo ile gönderilir.
8-Eğitim hizmeti mobile (cep) telefonu ve internet üzerinden verileceğinden öğrenci kişisel telefon ve internet bilgilerini AYKO’ya vermekle zorunludur. Öğrenci kişisel hizmet aldığı iletişim bilgilerini    (cep telefonu-mail) hizmet süresince değiştirmek hakkına sahiptir. Ancak bu değişikliği AYKO yetkilisine engeç bir hafta içinde bildirmek mecburiyetindedir. Öğrencinin iletişim bilgilerini AYKO ya bildirmemesi veya geç bildirmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencinin iletişim bilgilerini geç bildirmesin doğan ders kaybını AYKO telafi etmez.
9-Öğrenci satın aldığı hizmet paketi değişikliği veya süre değişikliği talebinde bulunamaz. Öğrencinin satın aldığı hizmet paketi veya paket süresi değiştirilemez.
10-Öğrenci derslerini başka bir kişiye devredemez. Öğrencinin böyle bir talepte bulunması halinde bu talep AYKO tarafından otomatik olarak reddedilecektir.
11-Öğrenci eğitim saatinde telefona cevap vermek veya internetin başında bulunmak mecburiyetindedir. Öğrencinin eğitim saatinde telefonuna cevap vermemesi veya internetin başında bulunmaması halinde öğrenci 3 defa daha aranır. Öğrencinin telefonuna cevap vermemesi halinde o günkü dersi yapılmış kabul edilir ve bu süre diğer günlere eklenmez.
12- Öğrenci dersini sadece 6 aylık eğitim sürecinde ve sadece 1 kere maksimum 1 ay dondurulabilir. Ders dondurma işlemi de talep edilen sürenin 5 ders gününü geçmesi halinde AYKO öğretmen ve ders saati garantisi vermez. Ayrıca öğrenci ders dondurma süresinin toplamda 2 ayı aşması halinde AYKO öğrencinin derslerini iptal etme hakkına sahiptir.  
13- Öğrenci 3 aylık eğitim süreci içinde bir kere ve en fazla 15 gün; 6 aylık Eğitim süresi içinde iki kere ile sınırlı olmak üzere 30 gün ders erteleyebilir. AYKO belirtilen bu süreler ve sayılar üzerinde ders ertelemesi yapmaz. Bu durumda Ayko öğretmen ve ders saati garantisi vermez. Bu şartlar haricinde AYKO öğrenciye derslerini vermeme hakkına sahiptir.
14-AYKO yapılan sözleşmeler gereği öğretmenlerin cinsiyet bilgisi hariç herhangi şahsi bilgi (ad soyad, yaş, etnik köken, üniveriste vb) öğrencilerle paylaşmamaktadır. AYKO öğretmen değişikliği yapma hakkını saklı tutar. AYKO Öğretmenlerle ve öğrencilerle ilgili özlük bilgileri ile ilgili bilgilerden dolayı doğacak ihtilaflardan kesinlikle sorumlu tutulamaz, sorumluluk kabul etmez.
15- Ayko öğrencinin satın aldığı eğitim aralığında bulunan resmi tatil, özel günler sebebiyle oluşan tatil durumlarında ders vermeyi, öğrencilere aylık belirli gün sayısı ve kur sayısı taahhüt etmez.
16-Derslerine henüz başlamamış olan, aktif olarak devam eden veya derslerini tamamlamış öğrenciler yönlendirdikleri ve 3 veya 6 aylık eğitimlere kayıt olup ödeme işlemleri tamamlanan her öğrenci için %10 referans indirimi kazanırlar. Kazanılan referans indirimleri sadece öğrencinin kendisinin kayıt olup satın aldığı yeni eğitim paket alımlarında kulanılabilir. Öğrenci birikmiş referans indirimleri ile yeni paket alımının sadece %70’ni ödeyebilir. %70 ödemeden sonra kalan bakiye bir sonraki kayıt ve paket alımında kullanılabilir. Öğrencinin referans indirimleri nakde çevrilemez ve başkalarına devredilemez. Refenras indirimini kullanan öğrenci diğer kampanyalardan faydalanamaz.
17-AYKO Eğitim paketlerini aylık olarak sunar. Satın alınan eğitim paketleri bir sonraki ayın başlangıç
tarihinden bir gün önce biter. Öğrencilerin satın aldığı eğitim paketinin dini veya milli bayram tatillerine rast gelmesi halinde tatil günlerinde ders verilmez. Ayko bu günleri daha sonra verilecek eğitimlerle telafi etmez.
18- AYKO, İngilizceyi Konuşarak Öğren eğitim programında ve kullanım sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


English on Skype

İstediğiniz gün ve saatte Skype'ta Birebir Eğitim. Haftada 2, 3, 5 gün ve günde 20, 30, 40 ve 60 dakika olmak üzere seçeceğiniz sürede size uygun zamanlarda verdiğimiz bireysel eğitimdir

Online Eğitim (POE)

Pearson Online English ( POE) programını, NYS hizmet kalitesi ve ürün çeşitlendirmesi ile sizlere sunuyoruz. Baz Paket olarak POE’nin Öğretmenle Her Gün 7/24 Canlı Sınıf Dersleri + Sınırsız Online eğitim sunuyoruz. Başlangıç’tan Advanced seviyeyi de içine alan sizlere özel çözümler üreten BAZ Pakete ilaveten Sorularınıza Aynı Günde e malle Cevap, Silver, Gold ve Premium Paketlerimizi, kişiselleştirilmiş online İngilizce eğitim platformunda sizlere sunuyoruz.

HABER VE DUYURULAR

image name

AÖF Sınavlarınızda başarılar diliyoruz .

AÖF öğrencilerimize 13-14 Nisan Cumartesi ve Pazar günü saat 9:30 da gireceklere sınavlarında başarı dileriz.

POE3, POE6, POE12 Devamı

ÖĞRENCİ YORUMLARI

Yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak, New York Studio Dil Okulları’nın uzman öğretmenleri, çalışanları, materyalleri ve eğitim kalitesinden çok memnun kaldım. İngilizce dil eğitimimde önemli ilerleme kaydettim. New York Studio’yu herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
YİĞİT GÜL İngilizce Bölümü
New York Studio Dil Okullarından almış olduğum IELTS sınavı hazırlık kursu sonrası girmiş olduğum sınavda hedeflediğim (General 6,5) puana ulaştım. Özverili ve konusunda uzman öğretmenlerine ve New York Studio’ya çok teşekkür ediyorum.
SERPİL CAN IELTS Hazırlık Mezunu
Mercedes iş görüşmesine yönelik yaptığım Almanca özel dersinden Hilal Hoca'dan çok memnun kaldım. Almancamı bu kadar kısa sürede bu kadar çabuk toparlamama yardımcı oldu. Benim için güzel bir deneyim oldu. Öğretmenime ve kurumda bu eğitimi almama yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
SEDA ÜZÜM Almanca Mezunu

ÖĞRENCİ REFERANSLARIMIZ

Şirketimizin çalıştığı dil kurumu olan New York Studio ( NYS ) dil okullarında Almanca eğitimi aldım. İş durumum dolayısıyla hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmem gerekiyordu ve Almanca eğitmenimin bunu göz önünde bulundurarak uyguladığı eğitim metodu ve ekipteki diğer personelin yakın ilgisinden oldukça memnun bir şekilde kursu tamamladım. Yabancı dil eğitimlerinde böyle profesyonel ve hedefli odaklı çalıştıklarından dolayı NYS dil okullarını tavsiye ediyorum. Tüm ekibe teşekkür ediyorum.
Dr. Ahmet Üner, Application Technology Manager, BASF Türk Kimya İngilizce Bölümü
What we accomplished with New York Studio Language school in a very limitted time is something unbeliveable.I’ v scored 71 out of 120 in TOEFL,unfortunately my universty accepts 72 or more than 72 ,when I had learnt that I immidently registered New York Studio Language school corses.I took 20 hours lesson in one week and I have scored 80 from TOEFL I can’t imagine what would I score if I had more than one week lesson.I personally recommend everybody to have this brilliant course.
Artun Köken İngilizce Bölümü
Kurumunuzda ileri İngilizce kursları aldım. Kurslar gerek İngilizce anlama gerekse sınavlarla baş edebilme yeteneğimi arttırdı. Bu kurslar sonucunda ÖSYM tarafından yapılan devletin resmi dil sınavı olan YDS-Yabancı Dil Sınavından 70 puan elde ettim. Bu III. derece dil tazminatı almamı da beraberinde getirmiştir. Bu başarıyı nasıl elde ettiğimi araştırdığımda; a)Öğrencinin Derslere devamını sağlayacak çeşitli yöntemler uygulamanız:devam takip, öğretmenlerin sınıfta gelinmeyen günlerin nedenini merak etmeleri, özellikle de sabahları ikram edilen sıcak poğaçaları J zikir etmek isterim. b)Özellikle anadili İngilizce olan alanında uzman ve eğitmenlik formasyonlarına sahip öğretmenlerin ders vermesi İngilizce konuşmaya zorunlu kılmak ve İngilizcenin günlük tabi pratiğini birinci elden öğrenme şansını vermektedir. c) Öğretim sonrasında bilgisayar ve öğretmenin ortak çalışması kavramada kolaylık sağlamaktadır. e)Öğretmenlerin sürekli e-mail yoluyla takip edilen günlük ödev vermesi de ders işleme sırasını güçlendirmektedir. Kurumunuza ve şahsınıza ilgi-dikkat ve doğru yöntemler-doğru yol için teşekkür ederim.
Doç.Dr. Faik ÇELİK Kocaeli Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İleri İngilizce Mezun
İlk önce söylemem gereken şey, öğrenmek için çabalamayan birisine bir şey öğretemezsiniz. Kendi adıma bunu yapmak için çabaladım ve sadece bir kere iş seyahati sebebiyle bir derse katılamadım, bunun dışında tatildeyken dahi bütün derslere katıldım. Tabii bu sistemin de hakkını teslim etmem gerek, kendi evimin konforunda ders yapmak büyük bir avantaj, trafikte kaybedilen zaman yok mesela, tek ihtiyaç duyduğumuz şey bir internet bağlantısı. Hem ailemle olup hem de ders yaptım, bence bir ebeveyn olarak da çocuklarımız için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum, yaş farketmeksizin bir insanın bir şeyler öğrenmeye çabalaması çocuklara iyi bir örnek olabilir.
Murat Aydın, Siemens Türkiye İngilizce Bölümü
New York Studio Dil Okullarından almış olduğum IELTS sınavı hazırlık kursu sonrası girmiş olduğum sınavda hedeflediğim (General 6,5) puana ulaştım. Özverili ve konusunda uzman öğretmenlerine ve New York Studio’ya çok teşekkür ediyorum.
Serpil Can, İş Bankası IELTS Hazırlık Mezunu
Yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak, New York Studio Dil Okulları’nın uzman öğretmenleri, çalışanları, materyalleri ve eğitim kalitesinden çok memnun kaldım. İngilizce dil eğitimimde önemli ilerleme kaydettim. New York Studio’yu herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Yiğit Gül, Yapı Kredi Bankası İngilizce Bölümü Mezunu
Eğitimle ilgili olarak, şahsım adıma verimli bir süreçti diyebilirim. Rasin ve Shaher Hocalardan gayet memnun kaldım. Bence ilk 2 hafta Türk bir hocadan genel bir bilgi alıp, sonrasında yabancı bir hocayla alıştığımızın dışında daha farklı bir teknikle ilerlememiz iyiydi. Hocalarımıza ve sizlere tekrar teşekkürler.
Nagihan Berber, Kale Holding İngilizce Bölümü
Almış olduğum bire-bir özel İngilizce eğitimimi yabancı öğretmenimin de desteği ile başarılı bir şekilde bitirdim.Bu süreç içinde New York Studio Dil Okullarının izlemiş olduğu sistem ve yöntemlerle birlikte öğretmenimin ortak çalışması neticesinde artık İngilizce'yi çok güzel konuşabiliyorum. İngilizce'yi çok kısa sürede ve net bir şekilde konuşmak istiyorsanız sizde benim gibi New York Studio Dil Okulları sayesinde bu hayalinize kavuşabilirsiniz. Bu yolda bana her türlü desteği veren New York Studio Dil Okulları ve çalışanlarına, özellikle öğretmenime çok teşekkür ederim.
Mine Demirtaş, Karahan Grup İngilizce Özel Ders Mezunu
Her şeyden önce en tepedeki genel müdürden en alttaki tüm bay ve bayan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Benim nasıl bir eğitim programına ihtiyacım olduğunu çok doğru anlayarak çok doğru kurgulamışsınız. 1) Zamanlama: Gayet uygun. Benim yeterli altyapım olması nedeniyle böyle bir uygulama çok doğruydu. Yaklaşık 20 saatlik bir eğitim tüm ihtiyaçlarımı karşıladı. 2) Eğitmen: Figen Hanım çok doğru bir seçim. Gerek Türk olması, gerekse hangi alanlarda eksiklerim olduğunu çok iyi fark etmesi çok yerindeydi. Diyebilirim ki tüm kafamda olan sorular çözüldü. Başka dil okullarında neticede birden çok kişi ders almamız nedeniyle okul gibi bir ders sürmekteydi. Oysa burada karşılıklı çözüm odaklı ve zayıf kalmış noktaları çok iyi kapattık. 3) Eğitim ekipmanları: Ara ara sınıfın bilgisayarından İspanyolca derslerin web sitelerine girerek, ana dili İspanyolca olan kişilerin konuşmalarını ve eğitimlerini gördük. Çok yararlıydı 4) Sınıf düzeni: Çok çok güzel. Her sınıfta ders olmasına rağmen hiç bir şekilde bir gürültü gelmedi. Genel anlamda tüm alanlarda çok memnun kaldım çok iyiydi.
Aybars Batılı İspanyolca Mezunu.
İşimi sevmem ve çalıştığım şirketin Alman ortaklı olmasından dolayı Almanca öğrenme ihtiyacımın oluştuğu dönemlerde herkes gibi internetten araştırma yaptığım, yakınlarımdan dil okulu ve kurs maceraları dinledikten sonra tercihim New York Studio Dil Okulları’ndan yana oldu. Tam ihtiyacıma göre bir eğitim programlaması ile ‘’konuşamam’’ dediğim Almancayı bugün anadil gibi konuşuyorum. İşimde mutluluğu ve başarıyı yakalamama katkısını inkar edemeyeceğim NYS Dil Okullarına çok teşekkür ederim.
Kadir Altunbaş İş Almancası Mezunu
Uzun yıllardır istanbul’un en yoğun caddelerinden birinde dünyaca ünlü bir markada sales managerım. Son zamanlarda artan turist yoğunluğu ve markamızın trusitlerce daha dikkat çekici olması ve müşteri portföyümüzün çoğunun yabancı müşterilerden oluşması dolayısıyla ikinci bir dili öğrenmem kariyerim için kaçınılmaz olmuştu. Araştırmalarım sonunda her cadde başı bulunabilen, alalade bir kurs merkezi değil dil okulunda profesyonel kişilerce bu eğitimi almaya karar verdim. NYS’de sadece 2 hafta aldığım eğitimler sonucunda kariyerime güvenle bakıyorum, satışlarımı arttırıp ücretimden çok daha fazlasını ay sonunda elde edebiliyorum. Bana getirdiği tüm artılar için kocaman teşekkür etmek isterim, iyi ki varsın NYS.
Büşra Çakıroğlu Parakendecilik İngilizcesi Mezunu.
İşim gereği Rusya’ya çok fazla seyahat ediyorum. Bulunduğum seviyeye uygun bir öğretmen seçerek, yoğun iş programıma uyumlu olarak öğretmenimle esnek gerçekleştirdiğimiz derslerde; anlama- konuşma ve yazma konusunda Ruslarla daha iyi iletişim kurmama yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim’’ Doğru bir yabancı dil okulunu tercih ettiğimi düşünüyorum, eğitim almayı düşünen herkese tavsiye ederim.
N. Emre Narin, Martı Otel Yönetim Kurulu Üyesi İngilizce Bölümü
Her geçen gün kendimizi daha da geliştirmek zorunda olduğumuz bir yaşamla karşı karşıyayız. Yabancı bir dil öğrenmek günümüz toplumunda bir gereklilik haline gelmiştir. Bu konuda ben de bir adım atıp yabancı dil öğrenmeye karar verdiğim zaman, bir takım araştırmalar yapıp sonunda New York Studio Dil Okulları'na gitmeye karar verdim. Bu kararın hayatımda verdiğim en mantıklı karar olduğunu şu anda gönül rahatlığı ile yazabiliyorum. En başta eğitmenim Berna Topaloğlu'nun bilgisi ve bildiğini aktarabilmesi benim için en önemli kriter ve bütün kadrosuyla sorunsuz bir şekilde yürütülen bir eğitim. Kalitesini sonuna kadar hissettiren bir kurum. Hedeflerine bir adım daha yaklaştığını hissetmek paha biçilemez bir mutluluk. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum , eğitim almayı düşünen herkese tavsiye ederim.
Hakan Kerem KANKAYA, Maden Mühendisi, Kumcular Liman İşletmeleri. İngilizce Bölümü
Yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak, New York Studio Dil Okulları’nın uzman öğretmenleri, çalışanları, materyalleri ve eğitim kalitesinden çok memnun kaldım. İngilizce dil eğitimimde önemli ilerleme kaydettim. New York Studio’yu herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
YİĞİT GÜL İngilizce Bölümü
New York Studio Dil Okullarından almış olduğum IELTS sınavı hazırlık kursu sonrası girmiş olduğum sınavda hedeflediğim (General 6,5) puana ulaştım. Özverili ve konusunda uzman öğretmenlerine ve New York Studio’ya çok teşekkür ediyorum.
SERPİL CAN IELTS Hazırlık Mezunu
Mercedes iş görüşmesine yönelik yaptığım Almanca özel dersinden Hilal Hoca'dan çok memnun kaldım. Almancamı bu kadar kısa sürede bu kadar çabuk toparlamama yardımcı oldu. Benim için güzel bir deneyim oldu. Öğretmenime ve kurumda bu eğitimi almama yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
SEDA ÜZÜM Almanca Mezunu
New York Studio, gerçekten İngilizce’yi öğrenmek istiyorsanız gidebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Kendi gelişiminizi çok rahat izleyebilirsiniz. Çok sıcak bir ortam, öğretmenler işlerinde çok başarılılar, ve en önemli şeylerden biri derste uykunuz gelmiyor çünkü sınıfta güzel bir enerji yaratıyorlar. Çalışanlar gerçekten çok yardımsever ve profesyoneller. Saygılarımla
YILMAZ DURSUN TELEFONDA İNGİLİZCE Mezunu
Eğitimle ilgili olarak, şahsım adıma verimli bir süreçti diyebilirim. Rasin ve Shaher Hocalardan gayet memnun kaldım. Bence ilk 2 hafta Türk bir hocadan genel bir bilgi alıp, sonrasında yabancı bir hocayla alıştığımızın dışında daha farklı bir teknikle ilerlememiz iyiydi. Hocalarımıza ve sizlere tekrar teşekkürler.
NAGİHAN BERBER TELEFONDA İNGİLİZCE Mezunu

REFERANSLAR